W dniu 21 marca 2018 r. przywitaliśmy w naszej szkole Wiosnę. Było kolorowo i zabawnie. Wiele osób wcieliło się w „tajemnicze” postaci.

Niektórzy dołożyli do swojej garderoby wiosenny „akcent”. Osobom o najbardziej charakterystycznych przebraniach wręczono słodkie nagrody. Gratulujemy udanej zabawy!

Wszystkim zaś spragnionym tej pory roku dedykujemy słowa piosenki Skaldów.

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,

Wiosna - znów nam ubyło lat,

Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.

Śpiewa skowronek nad nami,

Drzewa strzeliły pąkami,

Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.

Samorząd Uczniowski

Zdjęcia: Witaj, Wiosno!