Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/2024:

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

Horkawy Ewelina

Wolontariat

Klasa IV-VIII

Spotkania w miarę potrzeb

Kośmicka Grażyna

Gry i zabawy ruchowe

Klasa V-VI

Środa 15.20- 16:50

sala gimnastyczna

Maćkowiak Danuta

Koło turystyczno-krajoznawcze – Klub Włóczykija

Klasa IV- VIII

Godziny ruchome – głównie soboty

Siedlecka Emilia

Szkolne koło Caritas

Klasa IV-VIII

Spotkania w miarę potrzeb

Stokłosa Milena

Zajęcia kabaretowo-teatralne

Klasa IV -VIII

Środa 13.40-14.25

sala 14 lub aula

Ślusarek Mateusz

Szkolne koło szachowe

Klasa I

Klasa II-IV

Wtorek 15:00-16:00

Piątek 14:00-15:00

Kozłowski Waldemar

SKS

Klasa I-III

Terminy zostaną podane po utworzeniu się grup

Witkowska Monika

Wojczyńska Małgorzata

Świetlicowe koło taneczne

Klasa II-III

Poniedziałek 13:30-14:30

Hajdasz *

Tańce

 

Czwartek 15:20-16:05

Sala nr 3

Robotyka *

Zajęcia techniczno -informatyczne

Klasa I-III

Poniedziałek 14:30 –I grupa

Poniedziałek 15:45 –II grupa

Gra na gitarze*

Nauka gry na instrumencie

Klasa I-III

Informacja w terminie późniejszym

*Zajęcia dodatkowe – szczegółowe informacje u prowadzących