SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 W POZNANIU SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ, PRZYJAZNA DZIECIOM, RODZICOM I SPOŁECZNOŚCI DĘBCA


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 dysponuje:

    - dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi
    - przestrzennymi ciągami komunikacyjnymi
    - przestronną aulą
    - obszerną, trzyizbową świetlicą
    - stołówką
    - dobrze wyposażoną salą komputerową
    - salą do nauki zasad ruchu drogowego również wyposażoną w komputery
    -salami wyposażonymi w tablice multimedialne (również w klasach młodszych)
    - dobrze wyposażoną biblioteką z centrum multimedialnym
    - salą gimnastyczną
    - salą do zajęć korekcyjnych i judo
    - boiskiem ze sztuczną nawierzchnią
    - boiskiem do piłki plażowej
    - skate parkiem
    - placem zabaw dla najmłodszych dzieci
    - ogrodem dydaktycznym

Nasza szkoła oferuje różne formy edukacji poprzez wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze i rowerowe, zielone szkoły, lekcje muzealne, wyjścia do kina i teatru, zajęcia psychoedukacyjne, zabawy karnawałowe, obozy sportowe.

Dzieci w naszej szkole mają zapewnioną od pierwszej klasy bezpłatną naukę języka angielskiego i informatyki, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, etykę, zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne, mogą korzystać z bezpłatnej konsultacji i opieki logopedycznej. W klasie II i III mogą korzystać z nauki pływania.

Sala informatyczna:Sala przyrodnicza:


Sala polonistyczna:


Biblioteka:


W razie potrzeby, dzieciom i rodzicom służą pomocą psycholog szkolny i pedagog.
Szkoła zatrudnia także pielęgniarkę.

Dzieci, których rodzice pracują, mają do dyspozycji obszerną świetlicę, podzieloną na sale dydaktyczne oraz służące wyłącznie zabawie i wypoczynkowi. Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 6:30 – 17:00.

Świetlica szkolna:


Wiele zajęć odbywa się w przyszkolnym ogródku i na placu zabaw wyposażonym w piaskownicę, karuzelę, huśtawki i drabinki.
Organizujemy zajęcia edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze w taki sposób, by były atrakcyjne, twórcze i bezpieczne.

Bezpieczeństwu dzieci służy założony za zgodą rodziców monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki.
Posiłki dostosowane są do żywienia małych dzieci.
Dzieci z klas I - III spożywają śniadania we własnych klasach wraz z wychowawcą, obiady – w stołówce szkolnej pod opieką pracownika świetlicy, w czasie innym niż pozostali uczniowie.
Wszystkie dzieci w naszej szkole otrzymują darmowe białe mleko, a uczniowie klas I-III dostają również nieodpłatnie warzywa i owoce.

Stołówka:


Warte podkreślenia jest, że nasza szkoła jest przestronna i kameralna. Zapewniamy dzieciom przyjazne, bezpieczne i zdrowe warunki do nauki i zabawy. Klasy są mało liczne, co gwarantuje wczesną diagnozę potrzeb uczniów, indywidualną pracę i rzetelne wspieranie rozwoju dziecka.
Niezaprzeczalną zaletą naszej szkoły jest jednozmianowość.

W szkole, od roku szkolnego 2013/14, w klasach I-VI  funkcjonuje e-dziennik.

Klasy I-III mają swoje sale, które zaopatrzone są w tablice multimedialne. Pomieszczenia lekcyjne są odnowione, kolorowe, wyposażone w odpowiednie meble, sprzęt audiowizualny, gry i zabawki dydaktyczne, tematyczne kąciki zabaw, biblioteczkę. Składają się z części edukacyjnej oraz rekreacyjnej - do zabaw ruchowych.

Na korytarzach znajdują się kolorowe szafki na odzież - każdy uczeń naszej szkoły posiada swoją szafkę. 

Dzieci w naszej szkole mają szansę rozwijać zainteresowania i realizować swoje pasje w zajęciach pozalekcyjnych:

    Kółko Szachowe „Skoczek”
    Koło Turystyczne
    Kółko Taneczne
    Koło Teatralne
    Koło czytelniczo-plastyczne
    Koło dziennikarskie
    Warsztaty plastyczne i muzyczne
    Rytmika
    Chór
    Hajdasz
    Zajęcia dla dzieci zdolnych
    Gimnastyka korekcyjna
    Koło Przyrodników
    Koło Ogrodników
    Koło Samorządowe
    Koło matematyczne
    Koło informatyczne
    Kółko języka angielskiego
    Koła sportowe (judo, siatkówka, piłka ręczna i nożna).

Sala gimnastyczna:


Od klasy IV funkcjonuje u nas rozszerzony program sportowy judo, w którym uczniowie odnoszą wiele sukcesów na poziomie województwa i okręgu. Dzieci z młodszych klas zapoznają się z tą dziedziną sportu w formie zabaw, a zajęcia z nimi prowadzi doświadczony trener wojewódzkiej kadry młodzików judo, który w czasie ferii zimowych i letnich organizuje obozy sportowe.

Sala do gimnastyki korekcyjnej i judo:


W naszej placówce powstaje wiele inicjatyw sprzyjających integracji rodziców, nauczycieli i uczniów oraz całej społeczności lokalnej.
W tradycji szkolnej zapisały się takie imprezy, jak:

    Pasowanie Pierwszoklasisty,
    uroczyste obchody Święta Niepodległości,
    wigilia i jasełka,
    baliki karnawałowe dla klas 0-3,
    apele i akademie okolicznościowe,
    Debaty Samorządów Uczniowskich,
    Wernisaż,
    Festiwal Teatrów Szkolnych „BIS”,
    Festyn Rodzinny
    Rajdy piesze i rowerowe,
    Dzień Sportu,
    Dzień Rodziny,
    Bieg po zdrowie.

W szkole działają: Szkolne Koło Caritas, PCK, SKO. Bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych, np. zbieranie zakrętek dla niepełnosprawnego Waldka z Szamotuł, Puszka dla Maluszka, Pomoc dla Afganistanu, Znaczki na misje, pomoc chorym, Góra Grosza, Papieskie kremówki, Rogal Św. Marcina, pomoc uczniom w trudnej sytuacji (np. finansowanie zakupu podręczników, wyjść klasowych), przygotowanie upominków świątecznych i kartek dla chorych i samotnych osób, etc.


Szkoła ceni sobie współpracę z parafią, Radą Osiedla „Zielony Dębiec”, strażą miejską, policją, biblioteką publiczną oraz z fundacją ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom".

W szkole realizowane są różne projekty edukacyjne:

    "Owoce w szkole"
    "Szklanka mleka"
    "Śniadanie daje moc"
    "Łamigłówki mądrej sówki"
    "Spotkania z kredką, nutką i słowem"
    "Młody artysta"
    "Ekologiczne dzieciaki"
    "Mały przyrodnik"
    Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
    "Akademia Małego Poznaniaka"
    "Angielski nie tylko na lekcji angielskiego"
    "Od grosika do złotówki"
    "Spotkanie ze sztuką"
    Liga bezpieczna jazda
    Program - Szkoła Promująca Zdrowie
    "Mały Europejczyk"
    "Bezpieczny Internet"
    "Zdrowo i kolorowo"
    "Matematyka w języku angielskim" (kl.4a)
    Projekt Edukacji Ekologicznej
    "Tydzień bezpieczeństwa"
    "Cała Polska czyta dzieciom"
    "Mały Wolontariat"
    "Szkoła dobrego wychowania"


Konkursy szkolne i międzyszkolne:

    Szkolny przegląd poezji dziecięcej
    Bóbr - Konkurs Informatyczny
    Kangur - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
    Złota Żabka (konkurs polonistyczny i matematyczny)
    Językowy zawrót głowy
    Olimpus
    Kocham mój Poznań
    Mam talent
    Spotkanie na Olimpie
    Turnieje szachowe
    konkursy bożonarodzeniowe i wielkanocne
    Wojewódzki Konkurs Humanistyczny
    konkursy językowe
    Edi
    Puchar Volkswagen Poznań Mini Handball
    Gżegżółka
    Dzień Życzliwości
    Konkurs piosenki angielskiej
    konkursy PCK o tematyce prozdrowotnej


Szkoła posiada następujące certyfikaty:

    Szkoła promująca zdrowie
    Szkoła Odkrywców Talentów
    Szkoła bez przemocy
    5 porcji warzyw i owoców w szkole
    współpracy z UNICEF
    "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń" 2015
    "Baw sie i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi" - 2015

 

Uczniowie naszej szkoły posiadają osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, między innymi wyróżnienia w Kangurku, I miejsce w konkursie „Językowy zawrót głowy”, wyróżnienie – nagroda autorska w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, zdobycie w 2006r. głównej nagrody "Złotej Maski" w wojewódzkim turnieju teatralnym i występ gościnny w teatrze animacji.
Nasi uczniowie osiągają także sukcesy w turniejach szachowych i zawodach sportowych m.in. I i II miejsce o Puchar Volkswagen-etap dzielnicowy (2011).
Przyznanie przez Centrum Innowacji Społecznej I miejsca w Poznaniu w konkursie na inicjatywę społeczną  za organizację wdrażania kulturalnego "Wernisaż”.