09 marca w naszej szkole odbył się projekt pt: "Kochajmy nasz język”. Oprócz zmagań ortograficznych i konkursu recytatorskiego można było również przysłać prace inspirowane tytułem projektu. Jury w składzie- nauczyciele, wybrani rodzice i uczniowie wyłonili zwycięzców:

I miejsce - ex aequo A. Mickiewicz- w wykonaniu Adama Kubackiego oraz J. Słowacki- czyli Maciej Lucinski

II miejsce Emily Mainka (zdjęcie z hasłem)

III miejsce plakat wykonany przez Lenę Tomaszewską.

Wyróżnienie przyznane zostało klasie 7d - jury doceniło przede wszystkim integrację klasy.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy. 

M. S.