Poniżej życzenia od Samorządu z okazji Dnia Kobiet.

K. G.