Szanowni Państwo,

przypominamy, że od 8 kwietnia ruszył nabór dzieci do klasy pierwszej.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy wypełnić zgłoszenie i złożyć je w sekretariacie szkoły. Złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem do niej dziecka. Zgłoszenie można też złożyć poprzez system elektroniczny NABÓR

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

POSTEPOWANIE REKRUTACYJNE DLA DZIECI SPOZA OBWODU I DO KLASY SPORTOWEJ PRZEPROWADZANE JEST TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ SYSTEM NABÓR.

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty