Zaangażowanie nauczycieli  i systematyczna praca wielu uczniów w InstaLing zaowocowała otrzymaniem certyfikatu dla naszej szkoły w XVII edycji programu.