Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wykonali prace na świetlicowy konkurs plastyczny Rodzina jeży, zorganizowany z okazji Dnia Jeża.

Wszystkie prace są piękne, wykonane z dużym zaangażowaniem, kreatywne, dlatego każdy uczeń, który wziął udział w konkursie otrzymał dziś dyplom i drobny upominek. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród.

Prace uczniów można podziwiać w holu szkoły.

Nauczyciele świetlicy