Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień przypada na 21 listopada. Nasza szkoła również włączyła się w jego obchody, ale nie ograniczyliśmy się jedynie do jednego dnia, ale do całego tygodnia.

Przez ten czas, klasy wraz z wychowawcami, wykonywały różne zadania, takie jak: przygotowanie orderu życzliwości, ozdobienie sal lekcyjnych oraz szkolnych korytarzy hasłami, cytatami/wierszami, dzięki czemu powstała Aleja Życzliwości. Wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach pogadankę na temat właściwego zachowania w różnych sytuacjach, kultury osobistej, uprzejmości, a w klasach młodszych przeprowadzili plebiscyt na najbardziej życzliwą osobę w klasie. Dodatkowo, w świetlicy szkolnej, dzieci wraz z nauczycielami przygotowały Drzewko Życzliwości, które „zakwitło” życzliwymi słowami.

Chcieliśmy bardzo podziękować jednej z mam naszych uczennic, Pani Ani, która z okazji Dnia Życzliwości napisała piękny wiersz!

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

P.S. Bądźmy jak Klementyna Życzliwa każdego dnia 😊