W dniu 11czerwca odbyło się w naszej szkole podsumowanie  konkursu  „Matematyka bez Granic” junior  w regionie wielkopolskim.

Konkurs ten odbył się  pod patronatem:
- Marszałka Województwa Wielkopolskiego,  pana Marka Woźniaka
Marszałek logo
- Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka
Pozań logo
- Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pani Elżbiety Leszczyńskie
Kuratorium logo

Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje  również możliwość sprawdzenia wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania bariery językowej w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

Konkurs ten wzbudził duże zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli matematyki.
W bieżącej XXIX edycji (2017/2018) Międzynarodowego Konkursu „MBG” w Polsce, której finał w kategorii szkół podstawowych (Junior) odbył się 28 lutego 2018 roku, w szkołach objętych konkursem uczestniczyło 415 klas – 8772 uczniów z 125  szkół podstawowych.
W Regionie Wielkopolskim, w kategorii Junior,  uczestniczyły 33 klasy – 665 uczniów z 9 szkół, w tym 15 klas  piątych  oraz 18 klas szóstych.

Zwycięzcami konkursu okazali się :

W kategorii klas 6:
1 miejsce  - VIb  - Piątkowska Szkoła Społeczna  im. Wandy Błeńskiej  - opiekun p. Violetta Wilczyńska
2 miejsce – VI a - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – opiekun p. Łucja Markowska
3 miejsce – VIb -Szkoła Podstawowa w Wirach – opiekun Renata Kozłowska

W kategorii klas 5:
1 miejsce  - Vb  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Poznaniu- opiekun p. Tamara Szczepaniak
2 miejsce – Vb - Piątkowska Szkoła Społeczna  im. Wandy Błeńskiej – opiekun p. Magdalena Stęsik
3 miejsce – Va - Zespół Szkolno-Przedszkolny 2 w Poznaniu – opiekun mgr Alicja Bednarczyk-Fertyk

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w kolejnych latach.

Serdeczne podziękowania składamy również fundatorom nagród. A byli nimi:
-Urząd Marszałkowski,
-Urząd Miasta Poznania,
-Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
-firma  P.P.H.U."MAXI" ,
-Helios
-Rainbow

Jolanta Kurzawa-Zeidler
Regionalny komitet organizacyjny

Zdjęcia: Podsumowanie konkursu "Matematyka bez Granic"

 

Nasi sponsorzy:
Urząd Marszałkowski,
Urząd Miasta Poznania,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
firma  P.P.H.U."MAXI" ,
Helios
Rainbow