Nasza szkoła, jako jedna z ośmiu na terenie Poznania, bierze udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez  Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży oraz Fundację Projekty Edukacyjne pt: WZMACNIANIE KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH DZIEWCZĄT.

Chętne dziewczęta z VI klas podczas warsztatów, spotkań z liderkami i publicznych debat rozwijają kompetencje komunikacyjne i społeczne, budują pewność siebie, oswajają się
z różnorodnymi sytuacjami komunikacyjnymi, w tym z sytuacją publicznego zabierania głosu i udziału w dyskusjach, ćwiczą umiejętności potrzebne w aktywności społecznej
i obywatelskiej oraz pełnieniu ról przywódczych.
Projekt obejmuje:
- zajęcia z zakresu wystąpień publicznych i debaty oksfordzkiej (6 godzin lekcyjnych) prowadzone przez doświadczoną kadrę przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy z grupą
- spotkanie z kobietami-liderkami (biznes, sport, działalność społeczna, polityka)
- przygotowanie i przeprowadzenie w szkole debaty publicznej dotyczącej spraw ważnych dla młodego pokolenia (akceptacja odmienność, cyberprzemoc, komunikacja w sieci, itd.)

14.11.2019 r. odbyły się pierwsze warsztaty z programu, które prowadzone były przez Pana Krzysztofa Bułę z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, koordynatora Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Dziewczyny dowiedziały się na czym polega sztuka rzeczowej argumentacji, jaki wpływ ma mowa ciała na odbiór naszego komunikatu, co to jest debata oksfordzka a co najważniejsze zmierzyły się w pierwszej tego typu debacie. Byliśmy pod wrażeniem umiejętności naszych uczennic! Gratulujemy i czekamy na kolejne zadania!
Projekt w naszej szkole koordynują opiekunki SU

Milena Stokłosa

Zdjęcia: Wzmacnianie kompetencji przywódczych dziewcząt