LUTY W GRUPIE KRASNOLUDKÓW

 

TEMATY TYGODNIA:

 1. Bale, bale w karnawale.
 2. Baśnie, bajki, legendy.
 3. W dawnych czasach.

 

ZAMIERZENIA PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ:

 • Utrwalanie już poznanych zasad
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.
 • Poznanie nazw pór roku
 • Poszerzanie wiedzy o świecie przyrody
 • Poznanie pojęcia Karnawał
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni
 • Określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor
 • Usprawnianie małej motoryki oraz percepcji wzrokowo – ruchowej
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • Rozwijanie zainteresowań książką
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia
 • Wdrażanie do uważnego słuchania bajki
 • Rozpoznawanie i nazywanie bohaterów bajek
 • Wspólne tworzenie bajki
 • Zapoznanie z zasadami korzystania z książek
 • Kształtowanie poczucia empatii i troski o innych
 • Poznanie określeń mały, mniejszy, najmniejszy, porządkowanie obiektów
 • Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej
 • Uczestniczenie w zabawach badawczych
 • Rozpoznawanie uczuć
 • Poznanie wynalazków oraz ich zastosowania
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne
 • Umuzykalniane dzieci poprzez śpiew oraz taniec
 • Integrowanie grupy oraz stwarzanie miłej atmosfery