ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY:

 

 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.

 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.

 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.

 • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie i w powietrzu.

 • Składanie prostych konstrukcji z papieru.

 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i  na wodzie w toku zabaw badawczych.

 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.

 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

 • Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.
   

 

„Gawron”
Chociaż gawron trochę siwy,
ale zawsze urodziwy.
Stąpa dzielnie, pierś wypina,
jeszcze go się humor trzyma.

Refren:
Gawron, gawron, gawronie,
drepczesz ładnie koło mnie
Ja cię lubię, a ty mnie,
gawron, gawron, gawronie!

A gdy wraca z pól szerokich,
stuka dziobem w szyby okien.
“Nalatałem się po świecie,
wpuście mnie do domu, dzieci!”

Refren:
Gawron, gawron, gawronie,
drepczesz ładnie koło mnie
Ja cię lubię, a ty mnie,
gawron, gawron, gawronie!