Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień:

 

Mikołaj, Mikołaj w czerwonej czapeczce

  • Zapoznanie dzieci z postacią Św. Mikołaja.
  • Przygotowanie dzieci na wizytę wspaniałego gościa, zwrócenie uwagi na kulturalne zachowywanie się podczas teatrzyku oraz cierpliwe czekanie na swoją kolej.
  • Nauczenie piosenki o Św. Mikołaju, wprowadzenie dzieci w uroczysty i świąteczny nastrój.
  • Rozwijanie sprawności manualnych.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych.

 

Idą, idą święta.

  • Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia.
  • Rozwijanie relacji między dziećmi i dorosłymi, między domem i przedszkolem.
  • Zaproszenie rodziców na warsztaty.
  • Rozwijanie sprawności manualnych przez wykonywanie ozdób świątecznych.
  • Rozwijanie empatii w stosunku do innych ludzi.