Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc listopad

 

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.
 • Budowanie prostych konstrukcji latających.
 • Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.
 • Bogacenie czynnego słownika dzieci.

 

Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

 • Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.
 • Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci.

 

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.
 • Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
 • Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

 

Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

 • Oswajanie strachu przed nieznanym i własna wybujałą wyobraźnią.
 • Doskonalenie znajomości kolorów i barw.
 • Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.
 • Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.