ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

 • Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych , pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami

 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych
 • Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych

 

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

 • Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie

 

Kocham Babcię, kocham Dziadka, bycie z nimi to jest gratka

 • Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach

 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych
 • Umożliwienie wykonania własnoręcznych prezentów

 

Co marzenie, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

 • Wyrażanie własnych myśli i życzeń

 • Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych

 • Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi

 

Dla Babci i Dziadziusia

Wanda Chotomska

Dla kogo ta laurka,

W słońcu, zieleni, chmurkach?

Dla kogo każda wnuczka,

Dla kogo każdy wnuczek,

Maluje dzisiaj kwiaty,

Przynosi upominek?

Dla kogo jest ten wierszyk,

I życzenia od dzieci?

Już wiecie? Oczywiście

Dla wszystkich babć i dziadków

Na świecie!