Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

 • Zapoznanie dzieci z kadrą przedszkola oraz kolegami i koleżankami z grupy.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Poznanie przedszkolnych pomieszczeń i ich funkcji.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym.
 • Wzbudzanie zaufania do nauczyciela.

 

W moim domu nie nudzi się nikomu

 • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.
 • Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.
 • Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.
 • Kształtowanie pozytywnego , pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.

 

Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Poznawanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.
 • Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
 • Doskonalenie analizatora słuchowego , wyodrębnianie , rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

 

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Uwrażliwianie na estetyczny wygląd.

 

 

My jesteśmy Krasnoludki

 

My jesteśmy krasnoludki, hopsa sa, hopsa sa,

pod grzybkami nasze budki, hopsa sa, hopsa sa,

jemy mrówki, żabkie łapki, oj tak tak, oj tak tak,

a na głowach krasne czapki, to nasz, to nasz znak.

 

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy, trutu tu, trutu tu,

gdy ktoś senny, to uśpimy, lulu lulu lu,

gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, ajajaj, ajajaj,

to zapłacze niezabudka, uuuuu.

 

My jesteśmy krasnoludki, hopsa sa, hopsa sa,

pod grzybkami nasze budki, hopsa sa, hopsa sa,

jemy mrówki, żabkie łapki, oj tak tak, oj tak tak,

a na głowach krasne czapki, to nasz, to nasz znak.