Biedronki – styczeń

 

Krąg tematyczny: Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;

 • Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

 • Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

 

Krąg tematyczny: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali  rycerze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

 • Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

 

 

 

 

Krąg tematyczny: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

 • Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

 • Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;

 • Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

 

Krąg tematyczny: Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

 • Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

 • Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.