Biedronki – grudzień

Krąg tematyczny: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;

 • Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;

 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

 

 

 

Krąg tematyczny: Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu;
 • Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;
 • Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk);

 • Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;
 • Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

 

Krąg tematyczny: W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);
 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali;
 • Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości grupowej.

 

 

 

„Mikołaj, Mikołaj w czerwonej czapeczce,

W cieplutkim kożuszku, worek trzyma w ręcę.

A w tym worku same cuda: lalki, klocki, miesie.

Kto był grzeczny przez rok cały coś dostanie dzisiaj!”