Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 • przekazuje innym oznaki przyjaźni, bawi się zgodnie z innymi dziećmi, właściwie odnosi się do dzieci i dorosłych;
 • uważnie słucha utworu literackiego, potrafi opowiedzieć treść utworu;
 • rozpoznaje głosy oraz naśladuje ruchy koleżanek i kolegów;
 • poznaje tamburyn; melodyjnie śpiewa piosenki; wystukuje rytm za pomocą bum bum rurek;
 • rozumie potrzebę wspólnego działania na rzecz utrzymania porządku w otoczeniu;
 • rytmicznie recytuje wierszyk i naśladuje wykonywanie czynności porządkowych;
 • potrafi opowiedzieć o wydarzeniach, w których uczestniczy;
 • bawi się i tańczy w parach, sprawnie odnajduję osobę z pary;
 • gniecie kulki i układa z nich postac Misia Uszatka;
 • rozdaje przedmioty tak, aby każdy miał tyle samo;
 • wskazuje części ciała u siebie oraz koleżanki i kolegi; wskazuje różnice w wyglądzie osoby przedstawianej na ilustracji i jej lustrzanego odbicia;
 • wyjaśnia zasadę działania lusterka.

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 • prowadzi obserwację i bada zjawiska pogodowe; słucha i rozpoznaje odgłosy wiatru; obserwuje ciepłe powietrze;
 • wie jakie są barwy narodowe, wie jak wygląda polska flaga, wie jak należy się zachować wobec symboli narodowych i podczas narodowych świąt;
 • ćwiczy prawidłową wymowę;
 • doskonali bieg bez potrąceń; bezpiecznie porusza się po sali w zabawie; doskonali orientację w schemacie ciała;
 • gra na przedmiotach codziennego użytku; porusza się swobodnie w rytm muzyki; ilustruje ruchem piosenkę; rozbudza swoją wyobraźnię dźwiękową;
 • dostrzega związek między siłą wiatru a prędkością obrotu wiatraczka; rozpoznaje cechy wietrznej pogody na obrazku;
 • klasyfikuje przedmioty podobne i różniące się; rozróżnia kierunki: do przodu, do tyłu, na bok;
 • ćwiczy prawidłowy oddech; potrafi dmuchać z różnym natężeniem.

 

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 • Potrafi określić aktualną pogodę; wie, jakie znaki graficzne odnoszą do pogody;
 • wie, jak należy się ubierać stosowanie do pogody; wnikliwie ogląda kalosze, wie dlaczego są dobre na deszczową pogodę;
 • łączy odpowiednie elementy w pary; dostrzega podobieństwo;
 • uczy się słów i melodii piosenki; reaguje na akcenty w muzyce; wykorzystuje niekonwencjonalne instrumenty muzyczne wykonane własnoręcznie;
 • ćwiczy równowagę; ćwiczy sprawność dłoni;
 • poznaje zastosowanie parasoli i płaszczy przeciwdeszczowych; wie, jak można chronić się przed deszczem;
 • estetycznie wykonuje pracę plastyczną; wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

 

Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 • zna określenie przeciwstawne; bogaci słownictwo;
 • słucha muzyki o zróżnicowanym charakterze; uczy się słów i melodii piosenki;
 • swobodnie mówi o tym, czego się boi;
 • kształtuje umiejętność liczenie obiektów;
 • rysuje linie w polu o ograniczonej powierzchni;
 • sprawnie odróżnia znaczki różniące się kolorem lub wielkością;
 • poznaje nocnego ptaka – sowę; poznaje nocne zwyczaje borsuka; naśladuje odgłosy zwierząt;
 • doskonali koordynację wzrokowo ruchową podczas posługiwanie się kredkami; stosuje technikę origami płaskie z koła.