Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

 • Zapoznaje się z innymi dziećmi i nauczycielem; poznaje imiona koleżanek i kolegów;
 • Wdraża się do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
 • Poznaje podstawowe pomieszczenia przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcje; nazywa i rozpoznaje swój znaczek w szatni i łazience;
 • Maszeruje przy muzyce; uczy się śpiewać piosenkę powitalną; właściwie reaguje na przerwę w muzyce oraz zmianę dynamiki; rozpoznaje brzmienie trójkąta i odpowiednio reaguje na jego dźwięk;
 • Uczy się tworzyć koło wiązane i w nim chodzić; ustawia się w rzędzie;
 • Rozpoznaje duże i małe zabawki; bierze udział w zabawie;
 • Rysuje koliste kształty; uczy się prawidłowo trzymać kredkę; wykonuje prostą pracę plastyczną według polecenia; uzupełnia obrazek o brakujące elementy;
 • Kształtuje świadomość własnego ciała;
 • Wypowiada się na zadany temat; opisuje wygląd ulubionej maskotki.

W moim domu nie nudzi się nikomu

 • Rozumie co znaczy słowo „dom”; rozumie czym różnią się od siebie domy; rozpoznaje i nazywa dźwięki z otoczenia; wskazuje gdzie kto mieszka;
 • Mówi co to jest pościel i do czego służy;
 • Zna zabawki, rozmawia na ich temat; układa karty do zabawy w parach;
 • Doskonali wymowę;
 • Obserwuje rybki w akwarium; nazywa wybrane zwierzęta; wskazuje zwierzęta domowe; w zabawie naśladuje ryby;
 • Uważnie obserwuje i klasyfikuje rośliny domowe; opiekuje się roślinami;
 • Grupuje przedmioty i stosuje określenia „mały” i „duży”;
 • Reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie; poznaje bębenek i gra na nim;
 • Rozwija wyobraźnie przestrzenną podczas zabaw konstrukcyjnych;
 • Doskonali zmysł równowagi i sprawność ruchową; zna zasady poruszania się po schodach.

Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 • Uczy się chodzić w szyku rzędem; sprawnie ustawia się w zbiórce;
 • Poznaje słowa i melodię piosenki; ćwiczy rytmiczne klaskanie;
 • Rozumie zasady obowiązujące w przedszkolu; odpowiednio zachowuje się na placu zabaw;
 • Porusza się w szyku rzędem; rozwija swoją sprawność ruchową;
 • Poznaje zasady ruchu drogowego; określa, które zachowania na drodze są bezpieczne, a które nie;
 • Uczy się wierszyka na pamięć; uważnie słucha utworu literackiego;
 • Zna i nazywa różne rodzaje samochodów; naśladuje jazdę samochodem.

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

 • Wie do czego służy mydło; nabiera przekonania do konieczności zabiegów higienicznych; czerpie radość z zabawy wodą i mydłem; wskazuje jak ważna jest woda;
 • Prawidłowo myje ręce; uczy się czyścic nos; wie jak należy dbać o swój wygląd;
 • Porównuje długości;
 • Poznaje grzechotkę;
 • Naśladuje zachowania i odgłosy zwierząt; obserwuje zjawiska fizyczne;
 • Gromadzi przedmioty ze względu na przeznaczenie; wskazuje i nazywa przybory toaletowe.