Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?
Do końca kwietnia przedszkola mają obowiązek wydać rodzicom zgodnie z rozporządzeniem MEN „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”. Jednak decyzję, czy pozostawić dziecko 6-letnie w przedszkolu, czy posłać je do szkoły, rodzice podejmą już w marcu, gdy prowadzona jest rekrutacja do przedszkoli. Skąd więc mieć pewność, że jest już do tego gotowe, że osiągnęło już dojrzałość szkolną.
Według W. Okonia dojrzałość szkolna to „Osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego; emocjonalnego; społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych kl.I”
Dobremu funkcjonowaniu w roli ucznia pomaga :

 • motywacja do uczenia się i do wysiłku intelektualnego.
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznania czegoś nowego.
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,
 • umiejętność korzystania z posiadanych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji i pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami, spontaniczne podejmowanie kolejnych prób poradzenia sobie z zadaniem,
 • umiejętność współpracy w grupie, podporządkowania się poleceniom, normom,
 • samodzielność bardzo szeroko rozumiana,
 • odporność na stres, na sytuacje problemowe takie jak proszenie do odpowiedzi, negatywna ocena, ale także konflikty z kolegami i nadmiar obowiązków.

S. Szuman dojrzałością szkolną nazywa osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który czyni je wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie i wychowanie szkoły podstawowej.
Proponujemy rozwiązać poniższy test (wybrany z czasopisma „Mój przedszkolak”), który być może rozwiąże Państwa wątpliwości.

Kliknij tutaj by pobrać domowy test gotowości szkolnej

Jeśli pojawi się więcej odpowiedzi „tak” oznacza to, że Wasze dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną, a co za tym idzie jest przygotowane do podjęcia obowiązków, z którymi przyjdzie zmierzyć się mu w szkole. Pamiętajmy jednak przy interpretacji wyników oceniać jednoznacznie: albo potrafi – albo nie potrafi. Nie należy dziecku podpowiadać, ważny jest stopień samodzielności, czas wykonania zadania i liczba pomyłek.
„Pamiętajmy! W szkole uczą się dzieci, nie rodzice. Nas tam nie będzie”

Bibliografia:

 • Okoń W.: Słownik Pedagogiczny , PWN, Warszawa 1987, str.209.
 • M. Broniszewska „Dojrzałość, czyli co moje dziecko powinno umieć przed pójściem do szkoły”