Informujemy, że w okresie od dnia 6 maja 2020 do dnia 24 maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedszkole oraz zerówka będzie zamknięte.


W placówce podejmowane są działania i procedury dostosowania zabezpieczeń i gotowości na przyjęcie dzieci, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi i innymi w okresie pandemii COVID -19, by w celu realizacji zadań statutowych zapewnić dzieciom jak najszybciej, zgodnie z art.108 ustawy Prawo Oświatowe, możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
2) placu zabaw;
3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
4) posiłków.