Drodzy Rodzice,

informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 24 marca zmieniona zostanie organizacja realizacji zadań przedszkola.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą  realizowane z wykorzystaniem środków  komunikacji elektronicznej, drogą e-mailową. Na bieżąco będziemy informować  Państwa o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Wicedyrektor

Beata Palacz