1 października 2018r w Wesołej Stacyjce świętowaliśmy Muzyczny Dzień Chłopca. Dziewczynki same przygotowały wyjątkowe prezenty dla chłopców.

Drodzy Rodzice!
Nasze przedszkole przystąpiło do programu profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.