15.05.2019 nasi uczniowie uczestniczyli w zawodach czwórboju lekkoatletycznego w ramach Igrzysk Dzieci.