W poniedziałek 5 lutego 2018 psycholog Maciej Barczak przeprowadził spotkanie dla rodziców na temat stresu.

Przedstawił kilka refleksji dotyczących tematu stresu. Gdy odniesiemy sukces, czy cieszymy się na myśl jakiegoś wydarzenia, towarzyszą nam radosne uczucia. Jest to tzw. dobry stres, czyli eustres. Pobudza on w mózgu ośrodki nagradzania, co prowadzi do zwiększonego wydzielania endorfin. Tę formę stresu odbieramy jako niezwykle przyjemną, stanowi ona dla nas motor, napędzający do działania na najwyższych obrotach. Stres zły, zwany dystresem, przeżywamy, gdy wokół nas rośnie liczba czynników stresogennych i nie jesteśmy w stanie utrzymać właściwej integracji mózgu. W życiu  naszych dzieci, aż roi się od czynników, wywołujących dystres. Jednych jesteśmy świadomi, innych nie, niektóre odczuwamy jako przejściowe, inne jako stałe i niemożliwe do wyeliminowania. Do czynników stresogennych zalicza się m. in.:zbyt wysokie wymagania lub oczekiwania ze strony dorosłych lub samego dziecka (dzieci bowiem często przyjmują sposób myślenia rodziców), kłótnie w  rodzinie, rozwód rodziców, zmiany w najbliższym kręgu znajomych, np. rozpoczęcie lub zmiana szkoły, klasy, nauczyciela, lęk przed egzaminem, klasówką,  agresja w szkole, nieodpowiednia dieta, niedobór snu, niedobór ruchu, zbyt częste oglądanie telewizji lub gra na komputerze, hałas, nadmiar bodźców wzrokowych, negatywne nastawienie (ja tego przecież nie umiem itp.), negatywne oczekiwania i sądy (gdy dziecko ma niskie poczucie wartości), dyskomfortowe uczucia, takie jak strach, wściekłość, rozczarowanie, złość, troska, zawiść lub zazdrość
Zwykle o pojawieniu się negatywnego stresu decyduje dopiero duże nagromadzenie i częstotliwość występowania tych czynników, a także stopień kontroli nad nimi u danego dziecka. Gdy ogólne i osobiste czynniki stresogenne łącznie przekroczą pewien próg, zaczynają się problemy zdrowotne oraz trudności z nauką.
Pan Barczak, opowiedział jakie objawy wywołuje stres u dziecka, na jakie objawy należy zwrócić uwagę i jak pomóc dziecku pokonać trudne sytuacje.

Lidia Tórz