Zebrania dla rodziców uczniów przyszłych klas 1. oraz oddziału przedszkolnego - w roku szkolnym 2018/2019, odbędą się 28 maja o godz. 1800 w auli naszej szkoły.